Daily Archives 1 lipca 2015

Problem zdrowia

Zapewne jest wiele jeszcze innych, nie poznanych lub mało poznanych naturalnych czynników zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Spośród nich najbardziej uzasadnione wydają się te, które stanowią przedmiot zainteresowania tzw. różdżkarstwa, czyli dziedziny praktyki (ale już i teorii), która zajmuje się badaniami wpływu na człowieka pól elektrostatycznych, towarzyszących różnego rodzaju przemieszczaniu się mas wodnych – wgłębnych i powierzchniowych, a nawet tylko ich obecności. Wszyscy znamy z potocznego słownictwa określenie „żyła wodna”, „miejsce napromieniowane” itp. Co prawda medycyna współczesna „ustawia się” bokiem i bardzo sceptycznie wobec konstatacji różdżkarstwa, uważamy jednak, że tych innowacyjnych prób badawczych nie wolno lekceważyć, tym bardziej że – poza medycyną – nauki dostarczają argumentów na rzecz słuszności podejrzeń, sugestii czy wskazań różdżkarstwa co do zagrożeń ludzkiego zdrowia. W świetle np. fascynujących prac prof. Włodzimierza Sedlaka wpływ pól elektrostatycznych na zdrowie uznać trzeba za w najwyższym stopniu prawdopodobny. Mówią też o tym prace T. Podbielskiego i Bronisława Grabca („O niektórych problemach pola elektromagnetycznego”. „Kosmos”, 1977, z. 2, s. 173).