Daily Archives 4 lipca 2015

Rys ewolucyjnej historii chorób – ciąg dalszy

Egzystujący obok nas i w nas, często niedostrzegalny gołym okiem, świat organizmów chorobotwórczych, właściwy jest wszelkim formom życia: chorują bowiem ludzie, zwierzęta i rośliny, a nawet – w pewnym sensie – bakterie. Jedynie wirusy – owe zadziwiające i niekiedy śmiertelnie niebezpieczne twory natury – zdają się być wolne od zjawiska „choroby”. Nawet różnego rodzaju pasożyty mają z kolei albo pasożytujących na nich wrogów, albo wrogów chorobotwórczych w świecie bakterii i wirusów. Mamy więc do czynienia z powszechnie istniejącym kręgiem wzajemnych zależności chorobotwórczych w naturalnym świecie przyrody, który istniał w takiej właśnie postaci, zanim jeszcze pojawił się człowiek.