Daily Archives 5 lipca 2015

Wyjątkowość człowieka

Gdy jednak zmienimy wzorzec rozumowania i założymy, że „całość jest czymś więcej niż wyłącznie sumą części”, że „las to nie tylko suma drzew, lecz biologicznie inna jakość”, oraz że „człowiek jest czymś więcej niż tylko sumą narządów”, zbliżymy się do problemu, który pragniemy rozświetlić. Świadomi bowiem jesteśmy, że stanowimy śmiertelne ogniwa nieśmiertelnego teoretycznie łańcucha rodów ludzkich i że każdy z nas jest wartością niepowtarzalną.