Daily Archives 6 lipca 2015

Rys ewolucyjnej historii chorób

Nim zaproponujemy współczesną definicję zdrowia i choroby, chcielibyśmy prześledzić z Czytelnikiem – oczywiście ogromnie skrótowo – narastanie problemu chorób w historii człowieka. Na ten zaś użytek wystarczy takie pojmowanie choroby, jak zwykło się pojmować potocznie, a które nawet – do niedawna – właściwe było samej medycynie.