Daily Archives 9 lipca 2015

Zachwianie systemów wartości

Przecież to my jesteśmy twórcami nadmiernie rozwijających się cywilizacji technicznych i również my odpowiedzialni jesteśmy za zbyt wolny proces ewolucji psyche (duchowej). Posiedliśmy wprawdzie coraz doskonalsze protezy rąk o atomowej sile, protezy oczu i uszu, wszystko wszędzie widzących i słyszących, a jednak nie potrafimy ułożyć obustronnego współżycia z ludźmi tak, by nie dodawać sobie wzajemnie cierpień do cierpień egzystencjalnych i nie powodować przedwczesnych zgonów. Zadufani w sobie nazwaliśmy się homo sapiens, nie zdając sobie sprawy z tego, że jesteśmy jeszcze in statu nascendi (tzn. w trakcie stawania się) – że może dopiero w przyszłości staniemy się „rozumnymi”. Przedtem wszakże powinniśmy przekroczyć fazę, w jakiej tkwimy, fazę człowieka okrutnego – homo crudus et cruentus.