Daily Archives 15 lipca 2015

Zdrowie i choroba nie są prostymi antynomiami

Hematolog prof. Julian Blicharski określa mianem zdrowia samosterujący proces utrzymywania równowagi między zjawiskami anabolizy i katabolizy w płaszczyźnie somatycznej, integracji i dezintegracji na płaszczyźnie psychicznej oraz na płaszczyźnie społecznej – między zjawiskami syntonii i dystonii, jak też równowagi między tymi trzema płaszczyznami w granicach przyjętych za normalne.