Daily Archives 18 lipca 2015

Popularyzacja

Wreszcie – tak widziana i traktowana medycyna – pozwoli na wychowanie nowego „człowieka medycyny” – lekarza i uczonego (a w każdym razie lekarza-praktyka z pasją badawczą), którego ethos tego zawodu zobowiąże do nieustannego posłannictwa etycznego i społecznego. Możemy bowiem powiedzieć, że „taką mamy medycynę, jakich mamy lekarzy”, ale też „takich mamy lekarzy, jakie jest faktycznie miejsce medycyny w społeczeństwie”.