Daily Archives 20 lipca 2015

Rewolucja przemysłowa

W toku rozwoju genowego i kulturowego człowiek staje się więc nie tylko rzeczywistością biosomatyczną, ale i bioetyczną. Rewolucje przemysłowe skoncentrowane były głównie na rozbudowywaniu instrumentarium w celu zwielokrotnienia siły mięśni ludzkich. Nie uwzględniały natomiast potrzeb psychicznych osoby ludzkiej, jej pragnień i motywów działania, koniecznych dla zachowania zdrowia jednostki i społeczeństwa.