Daily Archives 5 października 2015

Rewolucja naukowo-humanistyczna

Pojęcie „rewolucja naukowo-humanistyczna” jest skrótem myślowym, który akcentuje dynamikę kulturowego rozwoju rodzaju ludzkiego. Przypomina dosadnie, że wszelkie dokonania naukowe i wszelka twórczość artystyczna muszą być podporządkowane zdrowiu człowieka i zdrowemu człowiekowi jako wartości najwyższej, dopiero bowiem wtedy rodzaj ludzki może przetrwać. Powodzenie tej rewolucji uwarunkowane jest zasięgiem i zdolnością przenikania do świadomości całej społeczności międzynarodowej, a nie tylko do świadomości społeczeństw, określonych treści i wartości. Rewolucja ta, opierając się na wynikach nauk ścisłych, biologicznych i humanistycznych, koncentruje uwagę na stwarzaniu człowiekowi coraz lepszych warunków życia.