Daily Archives 6 października 2015

Ponadczasowe pojmowanie sensu życia

Od zarania kultury, od chwili, kiedy dojrzała nasza świadomość w toku ewolucji biologicznej i kulturowej, zastanawiamy się nad samymi sobą, nad tym, kim właściwie jesteśmy. Wiemy, że jesteśmy cząstką biosfery, ale cząstką myślącą. Wiemy, że jesteśmy rzeczywistościami somatycznymi doskonale ewolucyjnie już rozwiniętymi, ale wciąż jeszcze rozwijamy się jako rzeczywistości etyczne, choć na bardzo zróżnicowanych skalach wartości. Wiemy wreszcie, że jako osoby jesteśmy śmiertelnym ogniwem teoretycznie nieśmiertelnego łańcucha pokoleń.

Substancje rakotwórcze w przyrodzie

Do zagrożeń naturalnych musimy też zaliczyć istniejące w przyrodzie naturalne źródła znanych już dzisiaj, wybitnie zjadliwych substancji rakotwórczych. Na ogół są to różnego rodzaju pleśnie, czyli grzyby niedoskonałe (workowce). Produktami przemiany ich materii są tzw. aflatoksyny, najpotężniejsze ze znanych w przyrodzie czynników rakotwórczych. W określonych warunkach, zwykle spowodowanych przez niewiedzę lub zachłanność człowieka, rakotwórcze pleśnie rozwijają się również w glebie, zakażając swymi toksynami rośliny, a za pośrednictwem roślin – także zwierzęta i ostatecznie ludzi.