Daily Archives 7 października 2015

Człowiek nigdy nie przestanie szukać swej przeszłości

Zauważmy przy tym, że powstanie nowego gatunku jest związane z mutacją ch ro m oso m a I n ą, której skutki są znacznie głębsze niż w wypadku mutacji genowej. Mutacja ta ma charakter nie ciągły, lecz katastroficzny. Powoduje ona inny charakter propagacji niż w mutacjach ewolucyjnych, genowych, w których zmiana natury selekcyjnej miała charakter adaptacyjny i była szybko upowszechniana. Okazuje się, że mutacje chromosomal- ne, którym jako gatunek ludzki zawdzięczamy istnienie, były wyrazem nie tyle zmian mutacyjno-selekcyjnych, co swego rodzaju zmianą „katastroficzną”. Tradycyjna neodarwinowska koncepcja, przedstawiająca ciągły proces zmian opartych na selekcji naturalnej i mutacjach, jest mniej prawdopodobna niż obecna, nowa teoria, wynikająca z analizy struktury i funkcji chromosomów jako nośników substancji dziedzicznej, czyli tzw. kariologia porównawcza (A. Wierciński „Antropogeneza i ewolucja cywilizacji”. 1981: Dit- furth, 1976).

Życie jednostki ludzkiej zależy od życia innych jednostek

Świadomość faktu, że życie jednostki ludzkiej zależy od życia innych jednostek kształtowała się przez tysiące lat. Zrozumieliśmy wreszcie, że istotnym składnikiem naszego życia jest życie innego człowieka. Zatem kryterium poziomu naszej ewolucji pozagenowej jest wzbogacanie tej świadomości i świadomości faktu, że cudze życie jest dla nas wartością najwyższą. Dziś, po ogólnoświatowych apelach i akcjach zmierzających do ochrony środowisk, poziom etyczny i intelektualny tych, którzy zanieczyszczają powietrze, wodę i glebę – a zatem i nasze pożywienie – środkami chorobotwórczymi, nie wymaga komentarzy, skoro uporczywie uświadamiani, nie czynią nic lub zgoła nic w kierunku poprawy sytuacji.