Daily Archives 9 października 2015

Brak świadomości higieny

Z biegiem czasu – obcując właściwie stale z tą samą gamą chorób – także organizmy ludzkie uodporniały się na nie i wytwarzał się model niejako „pasożytniczej symbiozy”, przy czym oczywiście organizm żywiciela zwykle niewiele tu zyskiwał, ale przynajmniej tyle, że albo przebieg choroby był stosunkowo łagodny, albo po zamknięciu się cyklu rozwojowego „agresora” następowało samowyleczenie, zaś człowiek stawał się co najwyżej nosicielem przetrwalnikowych form drobnoustrojów.