Daily Archives 10 października 2015

Planeta Ziemia

Wobec Słońca Ziemia jest pyłkiem, ale i nasza gwiazda dzienna jest tworem nader przeciętnym z astronomicznego punktu widzenia: istnieją gwiazdy tysiące razy przewyższające rozmiarami Słońce… Układ Słoneczny, w którym Ziemia jest trzecią z kolei planetą, znajduje się na peryferiach zbiorowiska 100 miliardów gwiazd, zwanego galaktyką Drogi Mlecznej (zresztą z gr. galaktos – mleczna). Planety, a wśród nich Ziemia, krążą wokół swych osi i wokół Słońca, a Słońce wraz z całym układem podąża w przestrzeni po orbicie wokółgalaktycznej: cała galaktyka także obraca się wokół swego środka ciężkości i dąży w otchłań kosmosu po orbicie metagalakty- cznej, metagalaktyki…

Ekologia systemowa osiąga dziś szczyt popularności

Cechą systemów zamkniętych jest stan niemal idealnej równowagi. Cechą systemów otwartych jest ich ewolucja, nigdy nie kończące się dążenie do coraz doskonalszego stopnia organizacji i do wzrostu puli informacji w systemie. Paradygmat ekologii systemowej zakłada, że każda biocenoza to odrębna jednostka, która zawdzięcza swe istnienie integracji warunków ekologicznych, a zdefiniowana jest przez swój skład taksonomiczny gatunków i strukturę ekologiczną. Przy takim założeniu za adekwatny model biocenozy można uznać system otwarty i możemy wówczas mówić o wewnętrznej dynamice biocenoz.

Technosfera – dalszy opis

Ślady, a nawet zręby, technokracji myślenia znajdziemy także w medycynie, której aktualny kierunek rozwoju opiera się na mylnym i szkodliwym przeświadczeniu, jakoby problem zdrowia i choroby był rozwiązywalny wyłącznie na płaszczyźnie instrumentalnej praktyki medycznej typu farmakologicznego i chirurgiczno-rehabilitacyjnego. infosfera