Daily Archives 4 listopada 2015

Ciało subtelne – atmaniczne

Najwyższe ciało subtelne nosi nazwę atmanicznego i „(…) przedstawia dla zwykłej świadomości obiekt najdelikatniejszy, a w każdym bądź razie z największym wysiłkiem pojmowany intelektualnie. Zawiera w sobie informację, która określa misję, czyli główne powołanie człowieka w je- A. Podwodny, Ciała subtelne, Białystok 1996, Studio Astropsy- chologii, str. 79. go życiu oraz główne zarysy jego losu, w ramach których będzie się ona spełniała.” Na tym poziomie najważniejsze są obowiązki człowieka wobec siebie, swojej wyższej jaźni i Boga, takiego, w jakiego dana jednostka wierzy.

Kasztanowiec (zwyczajny, czerwonokwiatowy) – dalszy opis

Do celów magii naturalnej możemy stosować dowolny gatunek kasztanowca. Energie ogólne: wiedza, mądrość, doświadczenie, miłość, naturalność, ciekawość świata. Główne przesłanie: poprzez poznanie i zdobywanie wiedzy osiągasz mądrość i gromadzisz doświadczenia, które zaspokoją Twoją ciekawość świata i pozwolą osiągnąć głębię miłości.