Daily Archives 8 listopada 2015

PRASTARE ENERGIE DRZEW

Drzewa, to istoty, które ze swojej natury żyją dłużej niż człowiek, aczkolwiek są tu wyjątki zarówno gatunkowe, jak i osobnicze. Generalnie jednak większość gatunków drzew jest bardziej długowieczna aniżeli ludzie. Jedno stulecie dla takich drzew, jak brzozy, topole, olchy i wierzby, to przeciętna długość życia, choć i wśród nich zdarzają się osobniki, których wiek ocienia się na 180 lat (takie drzewa odnaleziono w Puszczy Białowieskiej). U buków i świerków przeciętną długość życia określa się na 200-300 lat, lipy i dęby na pół tysiąca lat, choć zdarzają się wśród nich gatunki żyjące znacznie dłużej, na przykład słynny Bartek rosnący w Górach Świętokrzyskich ma ponad 650 lat. Jeszcze starszym drzewem może być cis, który żyje (o ile nie zaingeruje człowiek) nawet ponad 2000 lat. Za najstarsze drzewo Europy uchodzi cis z Fortingall w Szkocji, którego wiek ocenia się na ponad 3000 lat. Jednak żadne z europejskich drzew nie może równać się wiekiem z okazami z Ameryki Północnej, gdzie w górach Sierra Nevada rosną drzewa mamutowe, starsze od europejskiego cisu i niepozorne sosny ościste, wśród których znaleziono egzemplarze mające 4700 lat.

Brzoza (zwisła, omszona)

Brzoza brodawkowata (Betula pendula) nazywana także brzozą zwisłą jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem brzozy rosnącym na naszych terenach. Występuje od Europy Południowej aż po Daleką Północ. Drzewo to z reguły dorasta do wysokości około 20 m, ale w Puszczy Białowieskiej znane są okazy, które osiągnęły wysokość aż 30 m. Pień brzozy jest dość często jednostronnie pochylony. Dolne konary drzewa są stosunkowo krótkie i wyraz’nie odstające od pnia, natomiast w środkowej i górnej strefie korony drzewa wznoszą się stromo. Gałązki są wyjątkowo długie i wiotkie, a na starszych drzewach łagodnie zwisają, od czego zresztą pochodzi nazwa tego gatunku. Brzoza zwisła ma gładką, srebrzystą korę z nieregularnymi poprzecznymi bia- ło-szarymi wstęgami. U starszych drzew jest ona popękana na mniejsze pola. Natomiast młode pędy mogą być pokryte małymi, brodawkowatymi naroślami, stąd druga jej nazwa – brzoza brodawkowata. Liście tego gatunku brzozy mają 2-4 cm długości, są okrągło-owalne lub trójkątne, bardzo lekkie i cienkie w dotyku. Rośnie bardzo szybko, preferuje miejsca słoneczne i dobrze naświetlone.