Daily Archives 22 listopada 2015

Białe oczyszczenie

Jest to bardzo specyficzny rytuał, ale ze względu na jego romantykę oraz skuteczność postanowiłam go tu zamieścić. Stosować go mogą tylko kobiety wychodzące za mąż.

Sosna (czarna, pospolita)

Sosna czarna (Pinius negra) to dochodzące do 30 m drzewo iglaste o nieregularnej i zwykle luźnej koronie w części dolnej, zaś w górnej zagęszczonej i owalnej w zarysie. Gałęzie są zazwyczaj stromo wzniesione, rzadziej odstające poziomo i rozłożyste. Kora u młodych drzew jest gładka, z czasem staje się grubo bruzdowana i podzielona na łu- skowate płaty, o barwie brązowo-czarnej lub czarno-szarej. Szpilki wyrastają w parach, mają długość do 15 cm, są sztywne, lekko zaostrzone, w kolorze od ciemnozielonego do czarnozielonego. Szyszki są dość duże (do 8 cm), w stanie dojrzałym przybierają kolor ciemnobrązowy. Preferuje suche gleby wapienne. Występuje w górach Europy Środkowej i Południowej.