Daily Archives 1 grudnia 2015

ENERGIA WITALNA DRZEW

Każde z opisanych w poprzednim rozdziale drzew może być użyte w magii naturalnej pod warunkiem, że jest zdrowe, silne i nie zniszczone ani przez człowieka, ani na skutek działania sił żywiołów (szczególnie ognia i wiatru). Skąd bierze się w drzewach ich energia witalna? Przede wszystkim stąd, że korzystają one z dobrodziejstw sił naturalnych. Żyją z reguły znacznie dłużej niż ludzie i mają więcej czasu na jej czerpanie i gromadzenie z otoczenia. Poza tym drzewa mają możliwość lepszego harmonizowania energii poszczególnych żywiołów, a od ich równowagi wewnątrz i na zewnątrz wszystkich organizmów żywych zależy zdrowie, witalność i pomyślność tychże. Drzewa czerpią w takiej samej proporcji energię ziemi, w której rosną, wody, dzięki której nie wysychają, słońca pozwalającego dokonywać fotosyntezy i wiatru, który roznosi ich nasionka. Mogą stanowić dla ludzi doskonały wzór, jak zharmonizować owe siły, od których zależy jakość i stabilność życia.