Daily Archives 11 grudnia 2015

Rodzaje czakr

Druga czakra, nazywana seksualną (swadhisthaną), mieści się nad spojeniem łonowym i odpowiada za wewnętrzną witalność, gromadzenie energii życiowej, seks i prokreację. Prawidłowo funkcjonując daje cierpliwość, wytrzymałość, wiarę we własne siły, odwagę i prawidłową ilość energii w organizmie. Zaburzona przynosi frustrację, niepokój, bo- jaźliwość, zaburzenia energetyczne i problemy w sferze kontaktów intymnych.

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa (Robinia pseudacacia) nazywana potocznie w Polsce akacją, to drzewo liściaste dochodzące wysokością do 25 m z luźną, przejrzystą, owalną koroną, która jest najszersza niewiele poniżej wierzchołka. Pień jest dość krótki i niezbyt widoczny wewnątrz korony, już nisko dzieli się na liczne grube konary. Gałęzie, często pogięte i skręcone, wznoszą się stromo ku górze. Kora u młodych osobników jest gładka i brązowa, z wiekiem staje się spękana i pokryta głębokimi bruzdami. Liście mają do 20 cm długości i dzielą się na drobne listeczki, których ilość waha się od 11 do 15. Są one owalne, matowe o barwie od żywo- do ciemnozielonej. Kwiaty o żółto-białej barwie zwisają w gęstych gronach i wydzielają intensywny, przyjemny zapach. Owocem są strąki o długości do 10 cm, o ciemnobrązowej barwie, zebrane w pęczkach. Gatunek ten pochodzi z Ameryki Północnej, obecnie jest rozpowszechniony w całej Europie.