Monthly Archives Grudzień 2015

CZŁOWIEK I NATURA

Mówi się, że „człowiek jest koroną stworzenia”, ale pamiętaj, że koronę trzeba nosić na głowie. Tą głową i resztą ciała, które koronuje (ponoć) człowiek jest Natura. Jeśli ją zniszczymy, nie będzie na czym nosić korony.

Rodzaje czakr

Druga czakra, nazywana seksualną (swadhisthaną), mieści się nad spojeniem łonowym i odpowiada za wewnętrzną witalność, gromadzenie energii życiowej, seks i prokreację. Prawidłowo funkcjonując daje cierpliwość, wytrzymałość, wiarę we własne siły, odwagę i prawidłową ilość energii w organizmie. Zaburzona przynosi frustrację, niepokój, bo- jaźliwość, zaburzenia energetyczne i problemy w sferze kontaktów intymnych.

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa (Robinia pseudacacia) nazywana potocznie w Polsce akacją, to drzewo liściaste dochodzące wysokością do 25 m z luźną, przejrzystą, owalną koroną, która jest najszersza niewiele poniżej wierzchołka. Pień jest dość krótki i niezbyt widoczny wewnątrz korony, już nisko dzieli się na liczne grube konary. Gałęzie, często pogięte i skręcone, wznoszą się stromo ku górze. Kora u młodych osobników jest gładka i brązowa, z wiekiem staje się spękana i pokryta głębokimi bruzdami. Liście mają do 20 cm długości i dzielą się na drobne listeczki, których ilość waha się od 11 do 15. Są one owalne, matowe o barwie od żywo- do ciemnozielonej. Kwiaty o żółto-białej barwie zwisają w gęstych gronach i wydzielają intensywny, przyjemny zapach. Owocem są strąki o długości do 10 cm, o ciemnobrązowej barwie, zebrane w pęczkach. Gatunek ten pochodzi z Ameryki Północnej, obecnie jest rozpowszechniony w całej Europie.

WŁAŚCIWOŚCI OCZYSZCZAJĄCE DRZEW

Każde z opisanych w rozdziale 3. drzew ma właściwości oczyszczające zgodnie ze swoją energetyką, różna natomiast może być siła ich oddziaływania. Stosujemy je, w zależności od potrzeb, do usuwania skutków agresji psychoener- getycznej (złego oka, uroku, klątwy, żerowania na naszej energii), do oczyszczania aury i poszczególnych czakr z nagromadzonych w nich zanieczyszczeń, do przepracowania kodów i blokad istniejących w naszej psychice. Do najsilniej oczyszczających drzew należą:

Mit drzewa

Pojawiły się na ziemi na wiele tysiącleci przed człowiekiem. Stały nieporuszone, gdy przebiegały obok nich dinozaury, mamuty i szablozębne tygrysy. Tak samo stabilne pozostały, gdy pojawił się pierwszy człowiek. Widziały jego ewolucję, obserwowały postępy w rozwoju. Nie protestowały, kiedy zaczął z nich korzystać przy rozpalaniu ognia, budowaniu domostw, kiedy wyrabiał z nich narzędzia i zjadał ich owoce. Drzewa, bo o nich mowa, służyły człowiekowi tak, jak i wszystko inne, co stworzyła Matka Natura, ale są one Jej najsilniejszymi tworami i ich znaczenia w życiu człowieka nie można porównać z niczym.

Grusza pospolita (Pyrus pyraster)

To drzewo należące do gatunków niższych, ponieważ z reguły osiąga wysokość od 5 do 15 m, rzadko zdarzają się osobniki osiągające wielkość 20 m. Charakteryzuje je korona stożkowata i wydłużona, rzadziej szeroka i rozłożysta. Pień gruszy zazwyczaj jest nieco skrzywiony lub pochylony. Gałęzie mogą układać się na dwa sposoby: stromo wzniesione bądź szeroko odstające i obficie rozgałęzione. Kora ciemnobrunatna, prawie czarna, delikatnie popękana i łuszcząca się. Liście gruszy są cienkie, okrągłe, lekko eliptyczne, o długości od 3 do 7 cm i prawie takiej samej szerokości. Kwiaty rozwijają się jednocześnie z liśćmi i są zebrane w wielokwiatowe wierzchołki. Charakteryzują się czysto białymi płatkami korony. Owoc gruszy pospolitej ma długość 2-3 cm i taką samą grubość, jego kształt jest dzbankowaty lub kulisty. Grusza pospolita lubi siedliska żyzne, występuje w całej Europie.

Niszczenie Natury

Protest przeciwko niszczeniu Natury to obowiązek każdego z nas. Spotkałam się ze stwierdzeniem, że co mnie w Polsce może obchodzić wycinanie lasów w Amazonii. To straszne, lecz wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że Ziemia to jeden wielki ekosystem, w którego skład wchodzą mniejsze. Materialistyczne podejście do przyrody i iluzoryczne oddzielenie się od niej dotyczą każdego z nas w ogromnym stopniu niezależnie od tego, gdzie w danej chwili żyjemy, ponieważ wpływają na nasz styl życia, samopoczucie, zdrowie i warunki zewnętrzne (pogoda, katastrofy żywiołowe, choroby epidemiczne zwierząt itp.). Jeśli chcemy, by nasze dzieci i wnuki mogły w ogóle urodzić się na Ziemi i żyć na niej tak jak my, bez masek tlenowych, sztucznej grawitacji i deformacji genetycznych, powinniśmy przeprosić Matkę Naturę i przywrócić Jej równowagę. Zacząć należy nie od wielkich rzeczy, a od swego podwórka: posadź drzewo, nie pozwól, by śmieci pokryły trawnik przed Twoim blokiem, zwróć uwagę rozwydrzonym dzieciakom wyrywającym świeżo posadzone na skwerku krzewy. Poczuj, jak Ziemia żyje, połóż czasami rękę na piasku, by uchwycić jej rytm, pochodź boso po łące, by mieć wyobrażenie ojej pieszczocie, obejmij chore, połamane drzewo, by razem z nim przeżyć jego ból, na- karm bezdomne zwierzę lub głodne ptaki zimą, bo i Ciebie może spotkać taki los.

Ciała energetyczne

Pozostałe ciała nie umierają, istnieją wiecznie i nazywane są ciałami wyższymi. Pierwsze z nich, a piąte w kolejności nazywa się ciałem kauzalnym (przyczynowym). Jego nieśmiertelność jest względna, ponieważ człowiek kończąc swoją ewolucję (wędrówkę reinkarnacyjną) traci to ciało. Jednak dopóki wciela się na Ziemi, jego ciało kauzalne istnieje i przechodzi z inkarnacji na inkarnację. Ciało kauzalne spełnia dwie ważne funkcje. Po pierwsze jest nośnikiem ego, a po drugie działa jako magazyn, w którym zbierane są doświadczenia z poszczególnych inkarnacji. Kolejne, szóste, ciało nosi nazwę budhialnego i w nim… są zapisane główne wątki zewnętrznego i wewnętrznego życia człowieka, bez specjalnych szczegółów, czyli konkretnych wydarzeń, które uwidaczniają się dopiero w ciele kauzalnym. „(…) W życiu wewnętrznym człowiek odczuwa ciało budhialne jako główne linie swego losu, zmienić których nie może lub wymaga to od niego ciężkiego, skoncentrowanego wysiłku w ciągu dłuższego czasu.” Na poziomie tego ciała tworzony jest, często w sposób nieświadomy, system wartości człowieka oraz jego główny wątek życiowy. Można to też określić uproszczoną, potoczną nazwą – przeznaczenie.

Wiąz (szypułkowy, górski, pospolity)

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) dorasta do 30 m wysokości. Koronę ma nieregularną, sklepioną, choć mało zwartą. Gałęzie u dołu są dosyć krótkie i odstają poziomo, w środkowym odcinku – początkowo wzniesione w górę, a następnie przegięte i zwisające. Kora u dojrzałych osobników barwi się na szaro-brązowo i jest pokryta deseniem z szerokich listew z głębokimi bruzdami. Liście osiągają długość do 12 cm, a szerokość do 9 cm. Mają one owalny kształt, zaś z przodu są nieco zaostrzone i po brzegach ząbkowane. Ich górna powierzchnia jest matowa i ciemnozielona, natomiast dolna ma barwę szaro-zieloną i jest pokryta delikatnym puszkiem. Lubi gleby gliniaste lub piaszczyste. Występuje w całej Europie, ale nigdzie nie jest gatunkiem częstym.

Rodzaje czakr – dalszy opis

Między brwiami, u nasady nosa mieści się szósta czakra zwana czakrą trzeciego oka (adżiną). Odpowiada ona za intuicję, uzdolnienia paranormalne oraz sferę intelektualną. Jeśli nie występują w niej zaburzenia, przejawia się poprzez aktywny intelekt, silną psychikę, bogatą wyobraźnię oraz przynosi zdolność wizualizowania jasnych, wyraźnych obrazów. W przypadku pojawiających się w niej zaburzeń występują problemy z koncentracją, schematyczność i sztywność myślenia, niezdolność do myślenia abstrakcyjnego oraz zaburzenia psychiczne.

Cyprys wiecznie zielony

Cyrpys wiecznie zielony (Cupressus semperuirens) to drzewo iglaste dorastające do 30 m wysokości. Jego korona przypomina złożony parasol, jest zwykle wąska i smukła. Gałęzie unoszą się ku górze tworząc stożek i bardzo rzadko bywają rozłożyste. Kora tego drzewa jest gładka, szarobrunatna, dość często bywa delikatnie spękana i pobrużdżona. Szpilki cisu są łuskowate, umieszczone krzyżowo naprze- I ciwlegle, o ciemnozielonej barwie. Szyszki ma ku-

Cedr atlantycki

Cedr atlantycki (Cerdus atlántica) to wiecznie zielone drzewo iglaste, którego wysokość dochodzi do 40 m, z szeroką, stożkowatą koroną zakończoną tępym wierzchołkiem. Większe gałęzie są szeroko rozłożone, zaś kora ma ciemnobrunatny odcień i jest spękana w płytki z głębokimi bruzdami. Szpilki o barwie ciemno- lub niebiesko-zielonej mają długość od 1 do 3 cm i występują licznie skupione w pęczkach. Szyszki w czasie dojrzewania osiągają wielkość około 6 cm imają charakterystyczne, szerokie łuski. Drzewo to naturalnie występuje w Afryce, ale od dłuższego czasu jest sadzone w Polsce w parkach i ogrodach. Opis cedru zamieszczam ze względu na silne oddziaływanie energetyczne. Od czasów starożytnych jego drewno stosowano do budowy domów, okrętów i wyrobu mebli.

Ochronne drzewo

Znajdujemy zdrowe i dorodne drzewo z dowolnego gatunku wymienionego powyżej. Najlepiej takie, które nam się podoba lub z którym czujemy wewnętrzną więź. Po dokonaniu oczyszczenia (dowolną metodą) udajemy się do miejsca, gdzie rośnie nasze drzewo. Stajemy naprzeciwko niego, pozdrawiamy je i zwracamy się z prośbą o ochronę. Tekst tej prośby powinien płynąć z serca. Możesz Czytelniku zmodyfikować do swoich potrzeb słowa, których używam ja: