Daily Archives 19 sierpnia 2017

Podstawy dobra

Badacze reprezentujący pogląd „behaviorystyczny” stwierdzali, że o psychice zwierząt w ogóle nie można się wypowiadać, jako że jest ona niedostępna naszemu doświadczeniu. {Nigdy nie staniemy się mrówką, żeby wiedzieć, co i jak ona czuje, przeżywa psychicznie, „myśli” itp.) i należy jedynie poprzestawać na opisie zewnętrznych form zachowania zwierząt, nie sięgając w dziedzinę „motywacji”. Lorenz zerwał z tym dość rozpowszechnionym poglądem i z iście „behaviorystyczną” pedanterią – badając zachowanie wewnątrzgatunkowe zwierząt – zaryzykował wnioski porównawcze, także „motywacyjne”, udowadniając tą metodą istnienie psychicznych procesów u zwierząt, których zewnętrzne manifestacje są w dodatku porównywalne z ludzkimi. Ba, udowodnił, że pod pewnymi względami niektóre gatunki zwierząt (np. gęsi gęgawe) przewyższają człowieka pod względem celowości t sensowności wewnątrzgatunkowego zachowania się, czyli w dziedzinie, którą w świecie ludzkim nazywamy „kulturą stosunków międzyludzkich” czy „etyką stosunków międzyludzkich”.