Daily Archives 7 września 2017

SIŁA DRZEW

Każde, dosłownie każde, zdrowe drzewo rosnące na kuli ziemskiej wywiera pozytywny wpływ na człowieka i to na różnych poziomach. Z wielu z nich sporządza się środki lecznicze stosowane tak w medycynie ludowej, jak i w oficjalnej, konwencjonalnej. My tutaj jednak nie będziemy się zajmować aspektem ściśle farmakologicznym oddziaływania drzew. Dlatego też chciałam podkreślić, iż zamieszczone przepisy, rytuały i porady nie zastępują tradycyjnej medycyny i autorka nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za medyczne zastosowanie tych porad bez konsultacji z lekarzem.