Daily Archives 24 września 2017

Stosunki międzyludzkie

Oczywiście w świecie zwierząt problem „dobra” i „zła” rozumiany po ludzku nie występuje w ogóle: zachowania osobników zwierzęcych, nie motywowane subiektywnie, ale genetycznie i gatunkowo (społecznie – w procesie uczenia się), nie są same przez się ani dobre, ani złe, a tylko celowe, optymalne lub nie. Lorenz jednak stosuje do opisu i wnioskowania tak często wzgardzaną metodę antropomorfizacji, uzyskując w ten sposób wielce pouczające dla człowieka prawdy o nim samym. W mniejszym zakresie i prostsze, ale i u zwierząt (wyższych) istnieją podstawowe doznania psychiczne właściwe człowiekowi. Wśród wielu innych Lorenz podaje przykład straszliwie przerażonego, atakowanego przez współplemieńców szczura, który utracił zapach swego „klanu” i przez to stał się „obcy”.